Taidot, jotka voit oppia verkossa juuri nyt

Maailma menee jatkuvasti digitaalisempaan suuntaan ja yhä useampi ihminen tekee töitä toimistolla näppäimistön ääressä. Maailmanlaajuinen tietoverkko, internet, on mullistanut maailman ja yhä nopeutuvien yhteyksien ja kehittyvän tekniikan kautta antaa koko ajan kasvavan määrän mahdollisuuksia tehdä töitä. Nämä lisääntyvät työmahdollisuudet, taidot ja ammatit ovat usein sellaisia, joita on mahdollista myös opiskella internetin kautta oman kodin lämmössä. Tässä artikkelissa esittelemme joitakin tärkeitä taitoja, joiden oppiminen onnistuu nykyisin verkon kautta ilman tarvetta oppitunneille matkustamiseen ja koulukirjojen ostamiseen. Monessa näistä taidoista voi ammattitaitoinen ja fyysisesti läsnä oleva opettaja tehdä oppimisesta helpompaa ja nopeampaa, mutta välttämätöntä se ei ole. Osa onnistuu myös opiskelemalla itse pelkkiä ohjekirjoja lukemalla ja Youtubea katsomalla, mutta osa taidoista vaatii verkkokurssin käymisen.

Ohjelmointi

Nykyään erilaisten mobiilisovellusten ja -pelien vyöry on tehnyt ohjelmointitaitoisista ihmisistä entistä tarpeellisempia. Mobiililaitteille valmistetaan lukuisia pelejä ja sovelluksia ja yhä useampi yritys rakentaa jonkinlaisen nettikaupan tai -portaalin, jolla se palvelee asiakkaitaan. Esimerkiksi kasinopeleistä tunnettu comeon.com sisältää tuhansia pelejä, jotka ammattilaiset ovat ohjelmoineet. Kaikkia näitä tarkoituksia varten tarvitaan ohjelmointitaitoisia ihmisiä. Ohjelmoiminen tapahtuu käyttämällä ohjelmointikieliä, joten ensi askel on oppia ohjelmointikieliä.

Nykyisin eniten käytettyjä ohjelmointikieliä ovat Java, PHP, SQL, CSS, HTML ja Python. Kaikkia näitä ohjelmointikieliä on täysin mahdollista opetella internetin kautta, eikä siis ole välttämätöntä käydä fyysisesti kursseilla. Verkosta löytyy oppaita ja videoita, mutta myös mahdollisuuksia online-tunteihin, jotka varsinkin alkuvaiheessa helpottavat huomattavasti opiskelua, kun itseään askarruttaviin kysymyksiin on mahdollista saada nopea vastaus. Toki ohjelmointikieliin erikoistuneilla foorumeilla on myös mahdollista kysellä kokeneemmilta ohjelmoijilta.

Graafinen suunnittelu

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, yhä useampi yritys tarvitsee verkkosivut, verkkokaupan tai molemmat. Näistä pyritään tekemään myös graafisesti mahdollisimman miellyttäviä, jotta uusien asiakkaiden houkutteleminen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Graafinen suunnittelija saattaa saada tehtäväkseen myös verkon ulkopuolisia tehtäviä, esimerkiksi tapahtumien mainosjulisteita, kampanjoita tai vaikkapa urheilukilpailun diplomien tai logojen suunnittelua.

Internet tarjoaa lukuisia graafisen suunnittelun kursseja, joiden avulla opiskelu on parhaimmillaan yhtä tehokasta, kuin luokassa oppitunnillakin opiskeleminen. Mikäli halua ja lahjoja riittää, on toki mahdollista myös itseopiskella esimerkiksi Adoben laadukkaita tuotteita käyttäen. Mikäli graafinen suunnittelu tuntuu hyvältä uravalinnalta, kannattaa kuitenkin pitää realismi mukana, alalla kun on hyvin paljon kilpailua ja mikäli taiteellista silmää ei ole suotu, ei välttämättä mikään kurssi riitä tekemään sinusta graafisen suunnittelun ammattilaista.

SEO (Search Engine Optimization)

Monet ihmiset käyttävät nykyään ensisijaisena tiedonhakumenetelmänään internetiä ja erityisesti sen hakukoneita, joista ylivoimainen markkinaykkönen on Google. Hakukoneet käyttävät verkkosivuja etsiessään algoritmeja, joiden avulla ne järjestävät hakutulokset järjestykseen. Tässä astuu esiin SEO-spesialistit. SEO:lla tarkoitetaan hakukoneiden algoritmit huomioon ottavaa kirjoittamista. Tässä tapauksessa sivuston otsikoihin, ingresseihin ja leipäteksteihin ujutetaan sanoja, joiden halutaan tuovan kyseisen sivuston hakutuloksena esiin. SEO on vielä varsin nuori taito ja kehittyy jatkuvasti. Alan taitojen oppiminen onnistuu hyvin verkon välityksellä, joko tutkimalla asiaa koskevia tekstejä tai osallistumalla SEO:n taitoja opettaville kursseille. SEO-spesialisteille on näillä näkymin kysyntää vielä pitkälle tulevaisuuteen, joten kyseessä on erittäin hyödyllinen taito nykymaailmassa.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi eroaa monella tavalla perinteisestä markkinoinnista. Nykyajan hermolla olevan markkinahenkilön tulee ottaa huomioon edellä mainittu SEO, mutta olla myös tietoinen muista internetin erikoisominaisuuksista. Alan ammattilaisen täytyy osata tulkita tilastoja, hallita SEO sekä myös ymmärtää, että internetissä sisältöä on niin paljon, että hyväkin tuote jää käyttämättä, mikäli markkinointi ei ole onnistunutta. Internetistä löytyy monia digitaalisen markkinoinnin kursseja käytäväksi, joko koko alueen kattaen tai osa-alueittain, joita ovat edellä mainitun SEO:n lisäksi esimerkiksi SEM-markkinointi ja PPC-markkinointi, joista SEM koskee hakukonemarkkinointia ja PPC puolestaan hiiren painalluksiin keskittyvää markkinointia. PPC-markkinoinnissa tärkeää on kohdeyleisön huomioon ottaminen, sillä klikkauksista ei ole hyötyä, mikäli niiden avulla ei saada kohdeyleisöä näkemään haluttua sisältöä.

Digitaalisen markkinoinnin alle kuuluu kaikki verkossa tapahtuva markkinointi, kuten sähköpostit, mainosbannerit ja myös erilaiset kampanjakilpailut.

Verkon työtilojen hallitseminen

Nykyisin toimistotyöskentelyssä täytyy osata useiden eri apuohjelmien käyttö. Pelkkä sähköpostin hallitseminen ei riitä enää mihinkään ja vaikka riittäisi, ei sekään ole niin yksinkertaista kuin aikaisemmin. Esimerkiksi Google Workspace sisältää useampia ohjelmia, joiden opetteleminen verkossa saattaa osoittautua hyödylliseksi taidoksi myöhemmin. Sama koskee Exceliä, Wordia, PDF-lukijoita jne.

Näiden opettelemiseen on tarjolla verkossa kursseja, mutta koska ohjelmat eivät kuitenkaan mahdottoman monimutkaisia ole, myös itseopiskelu onnistuu. Hakukoneen avulla löytää usein nopeasti vastaukset, mikäli törmää vaikeuksiin vaikkapa tilastograafien piirtämisessä tai kuvakaappauksien ottamisessa eri ohjelmilla. Tavallista toimistotyötä ajatellen mahdollisuudet palkatuksi tulemiseen nousevat huomattavasti, mikäli pystyt osoittamaan hallitsevasi kaikki toimistotyössä käytettävät ohjelmat erinomaisesti.

Ongelmien ratkaiseminen

Ongelmien ratkaiseminen saattaa kuulostaa taidolta, jota ei voi opetella paremmaksi. Näin ei kuitenkaan ole, nykyisin yritykset palkkaavat erityisesti ongelmien ratkaisemiseen keskittyviä ihmisiä. Tällaisilla henkilöillä on laaja tietämys alan asioista, silmää yksityiskohdille ja ennen kaikkea päättäväisyyttä ja sinnikkyyttä. Useat verkkokurssit tarjoavat nykyisin opintoja eri alojen ongelmien ratkaisuun ja tällaisten kurssien läpikäyminen parantaa usein jo valmiiksi laajan tietomäärän omaavien henkilöiden taitoja ongelmien ratkaisuun. Jos esimerkiksi ratkaiset tietoteknisen alan ongelmia, tulee sinulla tietenkin olla taidot myös käyttää kyseisiä ohjelmia tai sovelluksia.

Jätä kommentti