Internetopas

Mikä on Internet?

Internet on lukemattomien aliverkkojen muodostama maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko. Suora suomennos sanasta ”internet” on ”verkkojen välinen”. Internet ei siis ole yksi lukuisista tietoverkoista, eikä myöskään ainoa olemassa oleva. Internet on nimitys kaikkien yhteen liittyneiden palvelinten ja yksityisten käyttäjien muodostamalle maailmanlaajuiselle tietoverkolle.

Informaation haku kaikista tietoverkoista tapahtuu samalla periaatteella. Käytettävissä ovat kaikki verkot ilman verkkokohtaisia teknisiä erilaisuuksia. Yksi yleisimpiä tiedonsiirtokäytäntöjä on HTTP, joka on lyhenne sanoista Hyper Text Transfer Protocol, eli hypertekstin siirtokäytäntö. Toinen yleisesti käytetty on FTP joka on lyhenne sanoista File Transfer Protocol eli tiedostonsiirtokäytäntö.

HTTP-protokollassa tiedosto avataan HTML- eli hypertekstidokumenttina, joka voi sisältää mm. tekstiä, kuvaa, animaatiota tai ääntä. Hypertekstitiedostojen lukemiseen käytetään ohjelmaa, jota nimitetään selaimeksi. FTP-protokollassa käyttäjät voivat siirtää tiedostoja palvelimen kautta toisilleen. FTP-protokolla vaaditaan jotta tiedostot voivat kulkea tietokoneelta palvelimelle ja päinvastoin.