Internetin osoitekäytäntö

Internetissä tapahtuva informaation vaihto ei ole mahdollista ilman IP-osoitetta. IP-osoitteet ovat tietokonekohtaisia tunnuksia, joiden perusteella sähköposti ja tieto päätyvät niiden oikeille vastaanottajille. Verkossa olevalla tietokoneella on siis oltava tunnus, jolla se erotetaan muista tietokoneista. IP-osoite on neliosainen numerosarja, jolle on myös olemassa vastine puhekielessä. Puhekielisiä vastineita eli ”domainnimiä” varastoivat nimipalvelimet.

Tiedonsiirto Internetissä palvelinten välillä tapahtuu TCP/IP-protokollan avulla. Lähetettävä tieto jaetaan paketeiksi, joihin liitetään tieto vastaanottajasta eli tietokoneen IP-osoite. Tämän tiedon avulla tietopaketit liikkuvat Internetissä oikeaan päämääräänsä.

Käyttäjälle IP-osoite tarkoittaa osoitetta, jota käytetään sähköpostissa tai selainohjelmassa. Otetaan tarkasteltavaksi selaimeen kirjoitettava osoite, esim. ”https://www.internetopas.com/yleistietoa/osoitteet/”. Ensimmäinen osa ”http” tarkoittaa protokollaa, jota selaimet käyttävät sivujen pyytämiseen ja lataamiseen. Toinen osa ”www.www.internetopas.com” tarkoittaa, että palvelintietokone, jonka ”puhekieliseksi” nimeksi on nimipalvelimilla määritetty ”www.www.internetopas.com” tulisi vastata sivupyyntöön. Nimessä osa ”com” tarkoittaa joko maa- tai verkkotunnusta. Tässä tapauksessa se tarkoittaa verkkotunnusta commercial. Viimeinen osa osoitteessa tarkoittaa palvelintietokoneella sijaitsevaa tiedostoa tai hakemistoa   tässä esimerkissä ”yleistietoa” hakemiston sisällä olevaa ”osoitteet” hakemistoa. Lue myös: Maatunnukset