Internetin rakenne ja toimintaperiaate

Internetin runko muodostuu palvelintietokoneista eli servereistä. Palvelin on teknisesti PC:tä muistuttava tietokone, jossa on kiintolevy ja käyttömuisti, minkä avulla ohjelmat suoritetaan. Palvelimet sisältävät internetissä esitetyn tiedon ja kaikki käyttäjälle tarjotut palvelut, joten palvelimen edellytyksenä on paljon suurempi muistikapasiteetti kuin tavallisella tietokoneella. Palvelinkoneet on kytketty toisiinsa nopean tietoliikenneyhteyden mahdollistavilla kaapeleilla. Palvelimet ovat usein osa jotakin lähiverkkoa, joka koostuu esim. oppilaitoksen tai yrityksen lähiverkoksi liitetyistä PC-koneista.

Kun käyttäjä muodostaa yhteyden Internetiin esim. sähköposti- tai selainohjelman avulla, ottaa ohjelma yhteyden palvelinkoneessa olevaan palvelinohjelmistoon. Palvelinohjelmisto lähettää palvelupyynnön kun haet tai avaat jonkun internet-sivun ja vastaanottaa palvelimen palauttaman tiedon sekä tulostaa sen käyttäjälle, eli näytölle avautuu haettu internet-sivu. Yhteyden muodostaminen Internetiin tarkoittaa siis yhteyden muodostamista palvelimelle, josta voidaan edelleen muodostaa yhteys toisiin palvelimiin.

HTML-kielellä tehdyt asiakirjat eli tuntemamme internet-sivut sijaitsevat palvelimissa, jotka voivat fyysisesti sijaita missä tahansa. Sivut voivat sisältää linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän toisille sivustoille. Täten linkkejä seuraamalla voidaan Internetissä liikkua palvelimelta toiselle eli ”surffata”. Internet toimii asiakas/palvelin- periaatteella, jolla tarkoitetaan sitä, että yhteys asiakkaan ja palvelimen välille muodostetaan vain tiedonsiirron ajaksi. Tiedonsiirron loputtua yhteys katkaistaan. Jatkuvaa yhteyttä ei siis ole. Eräs Internetin tärkeimpiä periaatteita on, että jokainen tietokone liikennöi Internetissä tasavertaisesti.