Seurakuntien internet-sivut jälleen tutkittu

Helsinkiläinen tutkimusyhtiö iTEST Oy toteutti jo kolmantena vuonna peräkkäin vuotuisen Seurakuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksen. Tutkimuksella selvitetään seurakuntasivustojen käyttäjäkunnan mielipiteitä seurakuntien tarjoamista verkkopalveluista ja -viestinnästä.

Tutkimukseen on kolmena vuotena osallistunut yhteensä 22 seurakuntaa eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena kunkin seurakunnan verkkosivuston etusivulle ponnahtavalla erillisellä ikkunalla, josta johtaa linkki kyselylomakkeeseen.

Tänä vuonna tutkimukseen osallistui yhteensä 11 seurakuntaa, joista suurimmat olivat Helsingin, Espoon, Tampereen, ja Turku-Kaarinan seurakuntayhtymät. Kukin seurakunta sai toteuttaa tutkimuksen itse valitsemanaan ajankohtana; tutkimukset toteutettiin vuoden 2004 kesäkuun ja vuoden 2005 tammikuun välisenä aikana. Kaikkiaan kyselyyn osallistui yhteensä 2361 vastaajaa.

Tutkimuksessa sivujen käyttäjiltä tiedustellaan mm. heidän toiveitaan sivustojen kehittämisestä, sivujen käyttötottumuksia, sekä vastaajien demografisia taustamuuttujia. Kyselylomake sisältää myös kysymyssarjan, jonka avulla voidaan laskea kunkin seurakuntasivuston käyttäjäkunnan ns. käyttäjätyytyväisyysindeksi; tämän indeksin avulla voidaan asettaa seurakuntasivustot keskinäiseen järjestykseen sen mukaan, minkä seurakuntasivustojen käyttäjät ovat tyytyväisimpiä seurakunnan tarjoamiin verkkopalveluihin ja -viestintään. iTEST Oy:n kehittämän käyttäjätyytyväisyysindeksin asteikko on 1-5; mitä lähempänä luku on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat verkkosivustoon.

Tänä vuonna kuntien verkkosivustojen keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,59. Vaihteluväli indekseillä oli 3,48 - 3,80. Tutkimus kokonaisuudessaan.

Lähde: iTEST Oy

...Lisää tutkimustuloksia