Suomalaiset luottavat verkkoasiointiin

Tietoyhteiskuntaohjelma on teettänyt Tilastokeskuksella tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten internetin käyttöä. Erityisesti tutkittiin kansalaisten luottamusta ja tyytyväisyyttä sähköisiin palveluihin sekä internetin käyttöpaikkaa.

Tutkimuksen tietoja käytetään hyväksi hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen seurannassa, ja se uusitaan vuosien 2005 ja 2006 marraskuussa. Kysely toteutettiin Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin tiedonhankinnan yhteydessä.

Verkkopankkiin luotetaan

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kokemaa internetin palvelujen turvallisuutta ja luotettavuutta. Verkkopankkia pidetään turvallisimpana verkkopalveluna, mutta myös luottamus luottokortin kotimaiseen verkkokäyttöön on hyvää tasoa.

Verkkopankin käyttöä pitää turvallisena jopa 90 prosenttia internetin käyttäjistä. Kaksi kolmasosaa suhtautuu myönteisesti luottamuksellisten asioiden hoitoon viranomaisten kanssa sähköisen asioinnin keinoin. Esimerkkinä tutkimuksessa oli muun muassa laboratoriotulosten välittäminen sähköpostitse tai tekstiviestein.

Luottokortin kotimaiseen nettikäyttöön suhtautuu luottavaisesti kaksi kolmannesta kansalaisista. Puolet vastaajista oli puolestaan samaa mieltä väitteestä, että jättäisi kiinnostavankin tuotteen ostamatta, koska ei halua maksaa internetin kautta.

Mieluiten kotona

Yli 70 prosenttia suomalaisista käyttää vapaa-aikanaan internetiä kotona. Seuraavaksi yleisimpiä internetin käyttöpaikkoja ovat työpaikat ja oppilaitokset. Internetiä käytetään yleisesti myös ystävien ja sukulaisten luona. Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten internetin käyttöä omiin tarkoituksiin.

Tutkimukseen vastanneista jopa joka neljäs oli käyttänyt internetiä myös kirjastossa. Kotiyhteyttä vailla olevat internetin käyttäjät hoitavat omat asiansa mieluiten työpaikalla tai ystävän tai sukulaisen luona. Kirjasto sijoittui seuraavaksi mieluisammaksi asioidenhoitopaikaksi kotiyhteyden puuttuessa. Kirjastojen asiakaspäätteet ovat suosittuja: noin joka neljäs nettiä käyttänyt oli ottanut yhteyden kirjastosta.

Kunnan ja valtion nettisivut ahkerassa käytössä

Lähes kaksi kolmasosaa internetiä joskus käyttäneistä oli hakenut tietoa kunnan tai valtion palveluista netin kautta. Heistä 70 prosenttia sai tarvitsemansa tiedon kokonaan netin kautta ja noin neljännes hoiti asiaa netin kautta. Asioita netin kautta hoitaneista noin puolesta miljoonasta suomalaisesta kaksi kolmasosaa sai hoidettua asian kokonaan internetin välityksellä.

Yleinen informaatio näyttää olevan kunnan tai valtion internet-sivuilta eniten hankittu tieto. Seuraavaksi eniten haettiin työnhakuun tai työttömyyteen liittyvää asiaa. Tämän jälkeen suosituimpia aiheita olivat julkisen liikenteen aikataulut, opiskelu ja verotus.

Lisätietoja: tietoyhteiskuntaohjelman ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, valtioneuvoston kanslia p. (09) 1602 2363 ja tutkimuspäällikkö Juha Nurmela, Tilastokeskus p. (09) 1734 2548

Lähde: Valtioneuvosto

...Lisää tutkimustuloksia