Valoakaapeli kotiin

Tutkimuksessa on kartoitettu valokaapelin käyttöä kotien laajakaistayhteyksillä sekä Suomessa että kansainvälisesti ja arvioitu valokaapelilla ja muilla laajakaistateknologioilla toteutettavien yhteysratkaisujen ja palvelutarjonnan kehittymistä lähitulevaisuudessa. Lisäksi on tarkasteltu yhteiskunnan mahdollisuuksia edistää valokaapelin käyttöä kotien laajakaistayhteyksillä.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 33/2005 ISSN 1457-7488 (painotuote) ISSN 1795-4045 (verkkojulkaisu) ISBN 952-201-365-X (painotuote) ISBN 952-201-366-8 (verkkojulkaisu) Tekijät: Heikki Äyväri, WellPro, Markku Kääriäinen, TeleconOy

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa on kartoitettu valokaapelin käyttöä kotien laajakaistayhteyksillä sekä Suomessa että kansainvälisesti ja arvioitu valokaapelilla ja muilla laajakaistateknologioilla toteutettavien yhteysratkaisujen ja palvelutarjonnan kehittymistä lähitulevaisuudessa. Lisäksi on tarkasteltu yhteiskunnan mahdollisuuksia edistää valokaapelin käyttöä kotien laajakaistayhteyksillä.

Valokaapelin käyttö laajakaistaverkon liityntäpisteiden tuomisessa lähemmäksi loppukäyttäjää on merkinnyt yhteysnopeuksien asteittaista kasvua. "Kuitu kylille, laajakaista kotiin"-toimintamalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja nopeaksi keinoksi laajakaistayhteyksien ulottamiseksi kotitalouksiin ja lisännyt merkittävästi laajakaistapalveluiden kysyntää. "Kotiin asti" ulottuvien valokaapeliratkaisujen edelläkävijöitä ovat Korea ja Japani, joissa kummassakin 8 - 9 % laajakaistaliittymistä on toteutettu valokaapelilla. Tekniseltä toteutukseltaan "valokaapeli kotiin" on useimmissa tapauksissa hybridiratkaisu, jossa valokaapeliyhteys päättyy kerrostaloyhtiön talojakamoon. Näin on myös Koreassa ja Japanissa. Jakelu talojakamosta koteihin toteutetaan olevilla kuparikaapeleilla. Hybridiratkaisuilla saavutettavat yhteysnopeudet, noin sata megabittiä sekunnissa, ovat riittävä taso seuraavan kehitysvaiheen tarpeisiin. Täysoptisille yhteyksille ei sellaisenaan ole tarvetta.

Verkko-operaattorit ovat ottamassa käyttöön palvelukonsepteja, joissa yhdistyvät puhelin, internet ja televisio-ohjelmien jakelu. Valokaapelin käyttöön perustuvia uusia markkina- ja palveluilmentymiä ovat parin viime vuoden aikana perustetut kyläverkot. Kyläverkkojen ajovoimina ovat paikallinen aktiivisuus sekä laajakaistaisten internet-yhteyksien saatavuudessa koetut ongelmat. Useimpiin kyläverkkototeutuksiin liittyy yhteiskunnan rahoitustukea.

Nykyistä laajakaistaisemman verkkopalvelumarkkinan kehittyminen edellyttää toimijoilta investointihalukkuutta. Toimialan sääntelyyn liittyvillä keinoilla voidaan tukea markkinan suotuisaa kehitystä ja investointiedellytyksiä. Toimijoiden oman liiketoimintaosaamisen ja palvelutarjoaman kehitys ovat kuitenkin avainasemassa.

Lähde: Sähköisen kaupan palvelukeskus

...Lisää tutkimustuloksia