Julkisten palvelujen nousu hyytyi verkossa

Cap Gemini Ernst & Youngin neljäs Euroopan maiden julkisten verkkopalveluiden kehitystä vertaileva tutkimus paljastaa, että vaikka julkisen sektorin sähköisten palveluiden käyttöönotto kasvaa koko ajan, vauhti on hidastunut verrattuna edellisvuosiin.

Internet-palveluiden kehittyneisyys nousi seitsemän prosenttia 67 prosenttiin Euroopassa viime vuoden aikana. Vastaavasti edellisellä tutkimusajanjaksolla palvelut kehittyivät peräti 15 prosentin vuosivauhdilla.

Alle puolet julkisista palveluista verkossa

Vain 45 prosenttia julkisista palveluista on kokonaisuudessaan saatavilla verkossa. Tutkimuksen mukaan julkisen sektorin sähköiset palvelut ovat kehittyneet pisimmälle Tanskassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Vuonna 2002 tutkimuksessa havaittiin, että vain Tanskan, Ruotsin, Irlannin, Tanskan ja Suomen julkisen sektorin sähköiset palvelut olivat vuorovaikutukseltaan kaksisuuntaisia. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että julkiset verkkopalvelut Euroopan alueella ovat yleisesti kehittymässä kaksisuuntaisiksi.

Yrityspalvelut kehittyvät nopeimmin

Tutkimus on ollut keskeinen osa Euroopan komission käynnistämää eGovernment-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuoda tietoyhteiskunnan palvelut kaikkien eurooppalaisten ulottuville.

Lähes kaikissa maissa kehitystä on tapahtunut eniten yrityksille suunnatuissa sähköisissä palveluissa. Myös palveluiden saatavuuden kasvu on korkeampaa yrityksille suunnatuissa palveluissa.

Tutkimustulokset osoittavat, että valtiolle tuloja tuovat sähköiset palvelut, kuten verot, ovat kehittyneempiä kuin valtion kansalaisille ja yrityksille tuottamat palvelut, kuten lupa-asiat.

Maiden tulisi tutkimuksen mukaan panostaa enemmän kansalaisille suunnattujen verkkopalveluiden kehittämiseen, jotta eGovernment palveluiden käyttö yleistyisi kansalaisten keskuudessa.

Lähde: ITviikko

...Lisää tutkimustuloksia