Internet täytti eilen vuosia

Internet täytti eilen 35 vuotta, tai tarkemmin Yhdysvaltain puolustusministeriön aloitteesta kehitetty ARPANET, joka rakennettiin luotettavien ja valmistajista riippumattomien tiedonsiirtotekniikoiden tutkimiseksi.

ARPANETin osoittauduttua erinomaiseksi monet siihen liittyneet organisaatiot alkoivat käyttää sitä jokapäiväisessä tiedonsiirrossa. Vuonna 1983 verkko muutettiin käyttämään TCP/IP-protokollaa ja tällöin myös otettiin käyttöön termi Internet. Kaksi vuotta myöhemmin NSF (National Science Foundation) loi NSFNetin ja liitti sen olemassa olevaan Internetiin. Tätä pidetään merkittävänä tapauksena Internetin kehityksessä. NSF halusi tuoda Internetin kaikkien USA:n tutkijoiden ja insinöörien ulottuville. Mahdollistaakseen tämän se perusti uuden nopeamman runkoverkon vuonna 1987.

Vuonna 1990 ARPANET lakkasi muodollisesti olemasta, ja vuonna 1995 NSFNetin ensisijaiseksi tehtäväksi jäi Internetin runkoverkon muodostaminen.

Lähde: Bittivuoto.net

...Lisää tutkimustuloksia