Internet-markkinat Suomessa 2004

Tutkimuksessa on kartoitettu perustietoja Internet-yhteyksiä tarjoavista yrityksistä ja koko Internet-toiminnasta Suomessa. Raportin tiedot perustuvat yrityksiltä saatuihin vastauksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 60/2004 ISBN 952-201-206-8 (painotuote) ISBN 952-201-217-3 (verkkojulkaisu) 1457-7488 (painotuote) 1795-4045 (verkkojulkaisu) Tekijät: Jouni Nupponen, Focus Consulting Pertti Kangas, Telecom Consulting Kangas

Tutkimuksesta ilmeni, että Internet-liittymiä Suomessa oli kesäkuun lopussa 2004 kaikkiaan 1 229 975 kappaletta, ja lisäystä vuoden 2003 loppuun verrattuna oli noin 8 prosenttia. Perinteisten teleyritysten osuus Internet-liittymistä oli 30.6.2004 vajaa 60 prosenttia. Internet-toiminnan liikevaihto oli vuonna 2003 kokonaisuudessaan noin 232 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 29 prosenttia.

Lähde: Sähköisen kaupan palvelukeskus

...Lisää tutkimustuloksia