EU-maiden laajakaistahinnat

Tutkimuksessa on selvitetty ADSL- ja kaapelimodeemiyhteyksien kuluttajahintoja EU-maissa lokakuussa 2004. Hinnat on esitetty ADSL- ja kaapelimodeemiyhteyksien osalta operaattorikohtaisesti ja ADSL-yhteyksien osalta myös maakohtaisesti

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 76/2994 ISSN 1457-7488 (painotuote) ISSN 1795-4045 (verkkojulkaisu) ISBN 952-201-236-X (painotuote) ISBN 952-201-237-8 (verkkojulkaisu) Tekijät: Jouni Nupponen, Focus Consulting

Tutkimuksessa on selvitetty ADSL- ja kaapelimodeemiyhteyksien kuluttajahintoja EU-maissa lokakuussa 2004. Hinnat on esitetty ADSL- ja kaapelimodeemiyhteyksien osalta operaattorikohtaisesti ja ADSL-yhteyksien osalta maakohtaisesti muodostamalla kullekin maalle operaattoreiden kuukausimaksuista liittymämäärillä painotettu keskiarvohinta.

Euroopan unionin jäsenmaissa laajakaistayhteyksien hinnoittelussa on suuria hintaeroja sekä operaattorikohtaisesti maiden sisällä että maiden välillä. Tutkimuksessa on laskettu liittymämäärillä painotettu keskiarvohinta seuraavien ADSL -yhteyksien osalta: 512 kbit/s, 1 Mbit/s ja 2 Mbit/s.

Edullisimmat 512 kbit/s- ja 1 Mbit/s -yhteydet löytyvät Virosta ja 2 Mbit/s -yhteydet Belgiasta.

Suomen sijoitus on EU-maiden joukossa 7.-14. yhteysnopeudesta riippuen. Suomesta on tutkimukseen otettu mukaan 35 ADSL- ja 11 kaapelimodeemiyhteyttä tarjoavaa operaattoria. Edullisin kaapelimodeemiyhteys maksaa Suomessa tutkimusajankohtana 24 euroa kuukaudessa ja edullisin ADSL-512 kbit/s -yhteys vastaavasti 29,9 euroa kuukaudessa.

Lähde: Sähköisen kaupan palvelukeskus

...Lisää tutkimustuloksia