Ikääntyneiden Internetin käyttövalmiudet odotettua paremmat

Ikäihmiset ovat merkittävä käyttäjäryhmä useille tietoteknisille kuluttajatuotteille. Tähän tulokseen on päädytty VTT:n Tietotekniikan yksikössä Tampereella ja Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä meneillään olevassa Virike- tutkimusprojektissa. Siinä selvitellään ikääntyneiden halukkuutta ja valmiutta käyttää Internet-palveluita. Tutkimusryhmän ikäjakauma on 60-85 vuotta.

Vastauksista selvisi, että Internetistä halutaan kyllä aluksi katsoa, mitä palveluita on saatavilla, mutta hinnasta halutaan keskustella henkilökohtaisesti. Haastatelluilla oli myös kiinnostusta pankkiasioiden hoitoon Internetin välityksellä, varsinkin jos pankkiin on useamman kilometrin matka. Harvalla heistä kuitenkaan oli aikaisempaa kokemusta tästä.

Virike-projektin aikana on luotu palvelusivusto ja portaalimalli, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjäystävällisten ratkaisumallien etsimiseen. Suunnittelun lähtökohtana on käyttäjäkunnan tuntemus. Käytettävyyttä on arvioitu neljällätoista henkilöllä. Tuloksia ollaan nyt analysoimassa ja raportti valmistuu alkuvuoden aikana.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan jo tässä vaiheessa tiedetään, että ikääntyneillä on enemmän valmiuksia Internetin käyttöön kuin tähän asti on ajateltu. Uusien asioiden oppimiseen ja sisäistämiseen menee heiltä vain vähän enemmän aikaa kuin nuorilta.

Sivustojen suunnittelussa pitää tutkijoiden mielestä olla tarkkana. Asioiden pitää olla helposti havaittavissa. Ikäihmisillä tiettyjen värien ja värisävyjen erottelukyky heikkenee. Lisäksi on muistettava, että iästä riippumatta noin kymmenen prosenttia väestöstä on puna-vihersokeita.

Lähde: ITviikko

...Lisää tutkimustuloksia