Internet-viestintä haasteellista pörssiyrityksille

Nettisivujen merkitys pörssiyritysten viestinnässä korostuu entisestään. Peräti 94 % suomalaisista toimittajista kertoo Internetin vähentäneen tiedonhakua perinteisin keinoin kuten kirjallisen informaation käyttöä, fyysisiä- ja puhelinkontakteja sekä tilaisuuksissa käyntejä.

Samalla pörssiyritysten haasteet www-informaation tuottamisessa kasvavat lisääntyvän käytön luodessa paineita mm. tietojen ajantasaisuudelle, luotettavuudelle, käyttökelpoisuudelle ja riittävyydelle. Verkkosisältö kun löytää yhä useammin tiensä sivuilta suoraan myös muihin medioihin ja suuremmille yleisöille.

Uuden Internet-viestintä 2002 -tutkimuksen mukaan parhaiten haasteeseen ovat pörssiyrityksistä vastanneet Nokia, TietoEnator ja RapalaVMC. Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan eniten kehitettävää tuntuu kokonaisuutena sen sijaan olevan Jantonilla, Espoon Sähköllä ja Pohjola Yhtymällä.

Nokian vahvuutena oli melko tasainen suoritus läpi linjan, mutta riippuen tarkasteltavasta viestintätekijästä, ei kolmen kärki ole aina sama. Esimerkiksi www-sivuilla tapahtuvan tiedottamisen avoimuudessa kolmen kärjen muodostavat Martela, Nokian Renkaat ja Huhtamäki.

Tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että kokonaisvaltaisesti vahvan verkkotiedottamisen avaimet ovat edelleen harvojen pörssiyritysten käsissä. Tulevaisuudessa pörssiyritysten Internet-sivujen merkitys korostunee edelleen ja samalla sekä tärkeimpään että haasteellisimpaan viestintätekijään eli tietojen ajantasaisuuteen tullaan varmasti keskittymään nykyistä enemmän yhä useammassa yrityksessä.

Internet-viestintä 2002 -tutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2002 ja siihen osallistui n. 550 toimittajaa tai mediatoimituksen jäsentä. Tutkittuja pörssiyrityksiä oli 48 tunnetuinta.

Lähde: Taloustutkimus Oy

...Lisää tutkimustuloksia