Nuoret aikuiset pitävät verkkopankeista

Nuorista kaupunkilaisista naiset suhtautuvat personoituihin pankkipalveluihin miehiä positiivisemmin. Taloustutkimuksen Ålandsbankenille suorittamasta tutkimuksesta käy ilmi, että kaikkein kiinnostavimpana pidetään henkilökohtaisten raha-asioiden hallintatyökaluja verkkopankissa.

Vajaa puolet haastatelluista 500:sta 28-35 -vuotiaista haluaisi saada pankin markkinointi- ja tiedotusmateriaalia verkkopankin kautta perinteisen postin sijaan. Yli puolet suhtautui positiivisesti siihen, että verkkopankki ehdottaisi heille palveluja rahankäyttö- ja pankkiasiointihistorian perusteella.

Kohderyhmästä verkkopankkia käyttää 87 prosenttia. Tärkeimpänä etuna pidetään helppoutta. Naiset arvostavat lisäksi lähes yhtä paljon sitä, että verkkopankissa voi asioida milloin haluaa.

Verkkopankki ei ratkaise vielä pankin valintaa, mutta yli kolmanneksella se vaikuttaa valintaan ainakin melko paljon.

Taloustutkimus suoritti tutkimuksen harkitulla satunnaisotannalla. Tutkimus selvitti 28-35-vuotiaiden nuorten kaupunkilaisten asenteita verkkopankkipalveluihin, rahan kuluttamiseen ja sijoittamiseen.

Otannassa oli mukana kaikkien pankkien asiakkaita pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta ja Vaasasta.

Lähde: ITviikko

...Lisää tutkimustuloksia