Julkishallinnon verkkopalveluiden käyttö 2003

Kysyttäessä, millä julkishallinnon www-sivuilla Internetiä käyttäneet vastaajat (62 % kaikista vastaajista) ovat vierailleet viimeisen 3 kk aikana, mainitaan useimmiten oman kunnan www-sivut (vastaus-vaihtoehdot ennalta määrätyt). Valtakunnalliset, sisällöllisesti kaikkia kansalaisia potentiaalisesti koskettavat www-palvelut ovat seuraavaksi käytetyimpiä (esim. mol.fi, kirjastot.fi, vero.fi ja kela.fi). Vain 27 % vastaajista ei ollut käyttänyt mitään kysytyistä julkisista verkkopalveluista.

Naisten ja miesten julkisten verkkopalvelujen käyttö eroaa toisistaan sikäli, että miehet käyttävät monia julkisia verkkopalveluja selvästi naisia harvemmin, etenkin Kelan kohdalla ero erityisen suuri.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Työministeriön mol.fi nousee käytetyimmäksi alle 35 -vuotiaiden keskuudessa. Sinänsä julkisten verkkopalvelujen käyttö on aktiivisinta ikäryhmässä 25-34 -vuotiaat, jotka kuuluvat jo ns. Internet-ikäluokkaan ja joille on ikänsä puolesta syntynyt jo tarpeita julkisia verkkopalveluja kohtaan. Jostain syystä he eivät kuitenkaan tunnu tarvitsevan Suomi.fi -kokoomapalvelua läheskään siinä määrin kuin heitä nuorempi tai vanhempi ikäluokka. Tämä voi johtua korkeasta tottuneisuudesta hakupalvelujen käytössä yhdistettynä tietoon siitä, mitä ja millä sanoilla hakea (tutk.huom.). Kirjastot.fi on puolestaan houkutellut sivuilleen 21-25 % kaikkien ikäluokkien kävijöistä viimeisen 3 kk aikana.

Yleisesti ottaen julkisten verkkopalvelujen käyttö on aktiivisempaa kaupungeissa kuin kunnissa ja etenkin suurimmissa kaupungeissa. Poikkeuksena tähän ovat kuntien www-sivut, joita käytetään yhtälailla kuntakoosta riippumatta. Edelleen, kuten luonnollista, julkisten verkkopalvelujen käyttö on myös vahvasti sidoksissa Internetin käytön viikkotuntimäärään; kun Internetin käyttäjän viikkokäyttötuntimäärä nousee yhdestä tunnista yli viiteen tuntiin, kasvaa käyntifrekvenssi julkisissa verkkopalveluissa tyypillisesti 2-4 kertaiseksi verkkopalvelusta riippuen.Tutkimus kokonaisuudessaan.

Lähde: Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

...Lisää tutkimustuloksia