Internet ja translokaalit yhteisöverkostot Melanesiassa

TIIVISTELMÄ: Tutkijat ovat kiinnittäneet niukasti huomiota siihen, kuinka sähköposti, IRC ('chatti') ja world wide web ovat nousseet viime vuosien aikana tärkeiksi alkuperäisväestöjen ja paikallisyhteisöiden sisäisen ja keskinäisen kommunikaation kanaviksi. Tämä näkyy ennen muuta teknologisesti kehittyneissä länsimaissa, mutta tietoverkkoihin perustuvan kommunikaation yhteiskunnallinen merkitys kasvaa nopeaa vauhtia myös köyhissä maissa ja Melanesiassa, jossa olen tehnyt antropologista kenttätutkimusta.

Netti tarjoaa alkuperäisväestöille ja paikallisyhteisöille tehokkaan välineen, jonka kautta yhteisöt lobbaavat tavoitteitaan kansainvälisillä foorumeilla. Samalla rakennetaan sähköisiin ympäristöihin uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja ja identiteettejä.

Erityisen tärkeä merkitys tietoverkoilla on siirtolaisuuden tilanteissa, kun eri puolilla maailmaa asuvat yhteisön jäsenet voivat pitää säännöllistä, päivittäistäkin yhteyttä omaan kotikyläänsä ja sukulaisiinsa suhteellisen edullisesti. Toimijuuden näkökulmasta tarkasteltuna kehitystä on pidettävä myönteisenä, sillä tietoverkot tarjoavat monille aiemmin yhteiskunnallisesti voimattomille ryhmille mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa omaan sosiokulttuuriseen tilanteeseensa.Tutkimus kokonaisuudessaan.

Lähde: Kupiainen Jari FT Joensuun yliopisto

...Lisää tutkimustuloksia