Nettisisällöstä ei haluta maksaa

Yhdysvaltalainen markkinatutkimusyhtiö Jupiter Media Metrix on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan käyttäjät ovat edelleen haluttomia maksamaan Internetissä tarjottavasta sisällöstä. Jupiterin kyselyyn vastanneista 2097 henkilöstä 70 prosenttia ei pitänyt online-sisällöstä maksamista mielekkäänä.

42 prosenttia kuitenkin uskoo, että sisällöstä joudutaan maksamaan tulevaisuudessa. Vuoden 2000 elokuussa tehdyssä tutkimuksessa vastaava luku oli 45 prosenttia.

Jupiterin mukaan online-sisällön myynnistä saatavat tulot jatkavat kuitenkin kasvuaan. Tämän vuoden tuotoksi arvioidaan 1,58 miljardia euroa, ja vuonna 2006 tulojen uskotaan nousevan 6,55 miljardiin euroon.

Lähde: ITviikko

...Lisää tutkimustuloksia