Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2002

iTEST Oy on järjestänyt vuodesta 2001 lähtien vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimen kuntien verkkosivujen internet-pohjaisen kävijäkyselytutkimuksen. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, joten kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan.

Koska iTEST Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, voivat kunnat käyttää tutkimusta halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä.

Vuonna 2002 tutkimus toteutettiin toisen kerran, ja tutkimukseen osallistui 27 kuntaa. Yhteensä kahtena ensimmäisenä vuonna tutkimukseen on osallistunut 51 kuntaa.Tutkimus kokonaisuudessaan.

Lähde: iTEST Oy

...Lisää tutkimustuloksia