Internetin käyttäjät masentuneempia

Tutkimus Internetin kotikäytön sosiaalisista ja psyykkisistä vaikutuksesta osoittaa, että muutaman tunnin ajan Internetiä viikossa käyttävät ovat masentuneempia ja yksinäisempiä kuin he olisivat ilman tietokoneen käyttöä. Tutkimus tehtiin Carnagie Mellon yliopistossa (8/1998).

Tulokset yllättivät niin tutkijat kuin sponsoritkin. Puolentoista miljoonan dollarin tutkimusprojektin rahoittajia olivat tietotekniikat yritykset Intel, Hewlett Parkard, AT&T Research, Apple ja National Science Foundation.

Internetin vuorovaikutteisuutta on ylistetty ja sitä on arveltu sosiaalisesti paremmaksi kuin TV:n katselua, joka on täysin yksipuolista ja passiivista. Kaksivuotiseen tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt joutuivat tutkimuksen alussa ja lopussa vastaamaan väittämiin, kuten "Tunnen, että pystyn vaikuttamaan", "Nautin elämästä", "Löydän aina seuraa kun haluan". Heitä pyydettiin myös arvioimaan kuinka monta minuuttia he käyttivät muiden perheenjäsenten kanssa ja kertomaan muista sosiaalisista kontakteista.

Tutkimusaineiston pohjalta tutkijat päättelevät, että etäsuhteet eivät tarjoa sellaista tukea ja vastavuoroisuutta, jota normaalisti saadaan ihmissuhteista ja joka koetaan psyykkistä turvallisuutta ja onnellisuutta lisäävänä. Vaikka tutkimus on perinpohjainen sen soveltaminen laajempiin väestöryhmiin on epäselvä. Vaikutukset vaihtelevat riippuen elämäntilanteesta ja käyttötavasta. Internet parantaa maantieteellisesti tai työvuorojen vuoksi eristäytyneiden henkilöiden sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkimus ei selvitä mitkä psyykkiset mekanismit ovat masentuneisuuden takana.

Lähde: Tietokone.fi

...Lisää tutkimustuloksia