Suomalaiset ostavat verkkokaupasta

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen (12/1998) mukaan lähes neljännesmiljoona suomalaista on ostanut tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä. Verkkokaupasta kiinnostuneita on tutkimuksen mukaan vielä enemmän: yli miljoona suomalaista on joko erittäin tai melko kiinnostunut verkkokaupasta. Vain runsas kolmasosa haastatelluista ei voinut koskaan ajatella tilaavansa mitään Internetin välityksellä.

Tutkimusta varten haastateltiin noin tuhatta 17-74 -vuotiasta suomalaista loka-marraskuussa 1998. Suurinta kiinnostusta verkko-ostamiseen on 15-34 -vuotiaiden, hyvin ansaitsevien, lapsiperheiden ja suurkaupungissa asuvien keskuudessa. Suosituimpia Internet-ostoksia tutkimuksen mukaan ovat kirjat ja levyt.

Tulevaisuudessa asiakkaat haluaisivat ostaa pääsylippuja erilaisiin tilaisuuksiin sekä matkalippuja. Suurimpana esteenä verkko-ostoksille haastatellut pitivät sitä, ettei tuotetta pääse katsomaan ja koskettamaan. Toisella sijalla oli pelko maksuvälineen väärinkäytöstä. Haastatellut haluaisivatkin mieluimmin maksaa ostoksensa laskua vastaan.

Lähde: Taloustutkimus Oy

...Lisää tutkimustuloksia