Bannereita ei mielletä mainoksiksi

Verkkomainontaa välittävän AdLINK Internet Media AG:n teettämän tutkimuksen (8/2000) mukaan bannereita ei pidetä mainoksina. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin, että verkkomainonta kasvattaa tuotteiden tunnettavuutta huomattavasti.

Tutkimus tehtiin viidessä Euroopan maassa, joissa internetin käyttäjät eivät pidä bannereita mainontana. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että bannereilla on selvästi huomioarvoa. Bannereiden havaittiin etenkin vahvistavan käsityksiä, joita ihmisillä jo oli.

Lähde: AdLINK Internet Media AG

...Lisää tutkimustuloksia