Tietotekniikka työelämässä

Tilastokeskuksen mukaan syksyllä 1997 kaksi kolmesta palkansaajasta sanoi työskentelevänsä tietokonetta käyttäen. Eurooppalaisessa vertailussa vain Hollanti meni Suomen edelle palkansaajien tietotekniikan käytössä.

Suomalaiset naiset käyttivät työpaikoillaan tietotekniikkaa hieman yleisemmin kuin miehet. Vuonna 1997 faksia käytti työssään joka toinen palkansaaja ja sähköpostia reilusti yli kolmannes. Matkapuhelinta käytti kaksi viidestä. Ainoastaan matkapuhelin oli vuoden 1997 työolotutkimuksessa selvästi enemmän miesten käyttämä työväline: 57 prosenttia miehistä käytti työssään matkapuhelinta, kun taas naisista sitä käytti vain 20 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia