Verkkokaupan käyttäjät hyvin koulutettuja nuoria

Tilastokeskuksen mukaan verkkokaupasta ei ole kansainvälisesti sovittua määritelmää. Yleisesti sillä ymmärretään tavaran tai palvelun hankkimista verkon välityksellä. Maksu voidaan suorittaa verkossa, pankkiyhteyksiä käyttäen, laskulla tai jälkivaatimuksella.

Marraskuussa 2001 kerättyjen tietojen mukaan noin 59 prosenttia 15-74 -vuotiaista oli käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana, mutta vain 8 prosenttia (yli 330 000 henkeä) oli tilannut jotakin verkon kautta yksityiskäyttöön. Verkossa ostoksensa maksaneiden määrä oli reilut 3 prosenttia koko kohdeväestöstä (vajaat 130 000 henkeä). Vaikka verkkokaupan käyttö oli vielä vähäistä, niin peräti 39 prosenttia 15-74 -vuotiaista suomalaisista oli käynyt Internetissä "näyteikkunaostoksilla" eli etsinyt sieltä tuotetietoa viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Verkkokauppa on vielä vähäistä postimyyntiin tai puhelimitse tehtyihin hankintoihin verrattuna. Vuoden 2001 elo-lokakuun aikana postimyynnin kautta tilanneita oli 28 %, puhelimitse tilanneita 21 % ja puhelinmyyjältä ostaneita 12 % 15-74 -vuotiaista suomalaisista. Verkkokaupan käyttäjät olivat nuoria ja hyvin koulutettuja. 45 % verkon kautta ostaneista tai tilanneista oli iältään alle 30-vuotiaita. Vuotta aiemmin heidän osuutensa oli 47 %. Internetin kautta hyödykkeitä hankkineista oli puolet naisia kuten kaikista Internetin käyttäjistäkin. Koulutukseltaan verkkokaupan käyttäjät poikkeavat sekä Internetin käyttäjistä, että koko väestöstä. Mitä korkeampi koulutus on, sitä todennäköisemmin käyttää Internetiä ja verkkokauppaa. Pääkaupunkiseudulla asuvat käyttävät sekä Internetiä että verkkokauppaa useammin kuin muualla asuvat.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia