Tietokone ja verkkoyhteys

Tilastokeskuksen mukaan (7/2001) tietokoneen ja Internetin käyttömahdollisuudet ovat sidoksissa ikään.

Lapsista ja nuorista lähes kaikilla on pääsy tietokoneen ääreen, sillä lapsiperheisiin on hankittu runsaasti tietokoneita ja oppilaitoksissa on hyvät mahdollisuudet niiden käyttöön. Suomen koulujen tietokoneistaminen ja verkottaminen on merkittävästi lisännyt lasten ja nuorten mahdollisuutta tutustua uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan.

Naiset voivat käyttää tietokonetta useammin työelämässä kuin miehet. Sen vuoksi tietokoneen käyttömahdollisuudessa ei sukupuolten välillä ole eroja kuin eläkeikäisten ryhmässä. Tietokoneen käyttö ei ollut kuitenkaan 1990-luvun lopulla työelämässä itsestäänselvyys, sillä yli puolet nuorista työelämään siirtyneistä oli sellaisessa työssä, jossa tietokonetta ei käytetty ollenkaan.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia