Verkkokauppojen huonot käyttöliittymät syövät rahaa

IBM:n ja IconMedialab:n tekemän tutkimuksen (12/2001) mukaan pohjoismaisissa verkkokaupoissa ongelmana on kotisivujen käytettävyys. Käytettävyystutkimukseen osallistuneista koehenkilöistä noin 35 prosenttia epäonnistui ostoyrityksessään. Suomalaisten verkkokauppojen käytettävyys on vielä huonompi, koska suomalaisista koehenkilöistä jopa 60 prosenttia ei osannut tai epäonnistuivat ostaessaan verkkokaupasta. Käyttäjäryhmälle annettiin 42 euroa motivoimaan ostosten tekemistä, mutta kuitenkaan he eivät löytäneet tarjolla olevia tuotteita tai eivät osanneet tehdä ostosta ja maksamista loppuun saakka. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pohjoismaiset verkkokaupat menettävät yli kolmanneksen myynnistään. Menetys on rahallisesti tuntuva, lähes miljardi euroa.

Tutkimukseen osallistui 19-60 vuotiaista sata henkilöä, joista sukupuoli jakaantui tasan. Kaikilla osallistuneilla henkilöillä oli vähintään vuoden kokemus Internetin käyttämisestä. Osallistuneista 61 prosenttia oli ostanut aikaisemmin vekkokaupasta. Tutkimus tehtiin loka- ja marraskuussa 2001 IconMedialabin tutkimuslaboratoriossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomessa tutkitut verkkokaupat olivat: Ellos.fi, Cdon.com, Akateeminen.com, Netista.com ja Hobbyhall.com. Tutkimukseen osallistuneet pitivät parhaina Hobbyhallin ja Ddonin verkkokauppoja kun taas Ellos ja Netista saivat huonoimmat arvostelut. Koehenkilöille tuotti ongelmia etenkin tuotteiden löytämisessä, eikä tuotetojakaan ollut riittävästi. Hakutoiminnotkaan eivät helpottaneet tuotteiden löytämistä saatika ostamista. Suomessa vähiten ongelmia oli rekisteröimisessä, ostoskorin käyttämisessä ja maksamisessa verrattaessa muihin pohjoismaihin. Parhaiten ostamisessa onnistui nuoret miehen ja huonoimmin vanhemmat naiset.

Lähde: IconMedialab

...Lisää tutkimustuloksia