Mainonta kasvaa Internetissä nopeammin kuin muussa mediassa

Mainonta Internetissä tulee kasvamaan nopeammin kuin missään muussa tiedotusvälineessä vuoteen 2006 mennessä (12/2001). Siitä huolimatta Internet-mainonnalla tulee olemaan pieni osuus kaikista markkinoista. GartnerG2, joka on Gartner Inc.:n osasto, olettaa online-mainonnan kasvavan 137 prosenttia vuoteen 2005 mennessä, mutta tulojen olevan pieniä verrattuna radioon ja televisioon sekä painettuun mainontaan. Gartnerin mukaan Internet-mainonnan tulot käsittävät vain 3 prosenttia koko markkinoista.

USA:n Internet-mainonta tulee kasvamaan vuoden 2002 7.9 miljardista 18.8 miljardiin USA:n dollariin vuoteen 2005 mennessä. Vuosittainen kasvu tällä aikajaksolla tulee olemaan vain noin 15 prosenttia, vaikka vuonna 1998 se oli jopa 100 prosenttia, kertoo Gartner.

USA:ssa mainostamista harjoittavan 2800 sivun joukosta 20 suosituinta saa 80 prosenttia tuloista, joten online-mainostajien pitäisi muuntautua tuottaakseen voittoa. Saadakseen suosituimmilta jäävän osuuden tuloista Gartner suosittelee, että online-mainostajien pitäisi löytää perinteisiä tulonlähteitä laajentaakseen käyttäjäkuntaansa ja saadakseen parempia väestötilastoja sekä tarkempaa tietoa käyttäjistä.

Sellaiset yrityspalvelut kuten räätälöidyt yritysohjelmistot, audio/video-streaming ja kaupan ylläpito ovat lupaavimpia tulonlähteitä. Seuraavana tulevat tilaukset, lisensointi, e-kauppa ja kansainvälinen laajentuminen.

Lähde: Gartner Inc.

...Lisää tutkimustuloksia