Internet ahkerassa käytössä pohjoismaisissa yrityksissä

Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteishankkeena julkaisemasta raportista (2000/2001), Use of ICT in Nordic enterprises, käy ilmi, että pohjoismaiset yritykset käyttävät ahkerasti Internetiä. Maakohtaisessa vertailussa Internet on useimmin käytössä suomalaisilla ja ruotsalaisilla yrityksillä.

Yritysten kotisivut ovat yleistyneet nopeasti kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2000 noin 60 prosentilla suomalaisista yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä oli omat kotisivut. Ruotsalaisilla ja tanskalaisilla yrityksillä oli kotisivut hiukan useammin, mutta norjalaisyrityksistä ne oli vain noin puolella. Yritysten omien arvioiden mukaan kotisivujen määrä on kasvanut kaikissa maissa selvästi vuonna 2001.

Kotisivujen kautta myymisen yleisyydessä ei ollut suuria eroja eri Pohjoismaissa. Kotisivuja myyntiin käyttävien yritysten osuus vaihteli Norjan 8 prosentista Tanskan ja Ruotsin 12 prosenttiin. Suomalaisista yli 10 hengen yrityksistä joka kymmenes sai vähintään yhden prosentin liikevaihdostaan tavaroiden tai palvelujen myynnillä kotisivuiltaan.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksissä kotisivuilta myynti oli yleisintä. Erityisen yleistä se oli Suomessa ja Tanskassa. Suomalaiset liikenteen toimialojen yritykset myivät kotisivujen kautta selvästi muiden maiden vastaavia yrityksiä useammin.

Tiedot on kerätty Pohjoismaissa marraskuun 2000 ja kesäkuun 2001 välisenä aikana. Tänä vuonna vastaava tiedustelu yritysten Internetin käytöstä ja sähköisestä kaupasta tehdään kaikissa EU-maissa. Suomessa uusi kysely on parhaillaan käynnissä.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia