Internetiä hyödynnetään kuntalaisviestinnässä

Kuntalaisviestinnässä Internetiä hyödyntää 89 prosenttia kunnista, mikä on kaksinkertainen määrä vuoteen 1997 verrattuna. Tähän joukkoon kuuluu kaikki suuret ja keskisuuret kunnat, mutta alle 4 000 asukkaan kunnat eivät ole vielä ottaneet Internetiä omakseen.

Kasvusta huolimatta Internet ei ole korvannut painetun materiaalin käyttöä kuntalaisviestinnässä. Internetin jälkeen käytetyimmät kuntalaisviestinnän välineet ovat tiedotteet ja esitteet sekä tiedotuslehdet.

Markkinointikanavina tärkeimmät ovat lehtimainonta, messut sekä näyttelyt. Internet on kunnille viidenneksi tärkein markkinointikanava.

Tulokset perustuvat Suomen Kuntaliiton ja Inforviestinnän toteuttamaan Kuntien viestintä -tutkimukseen (2001). Kyselyyn vastasi yli 70 prosenttia maamme kunnista. Loppuvuodesta 2002 Kuntaliitto toteuttaa Kuntien Internet-palveluista tutkimuksen.

Lähde: Suomen kuntaliitto

...Lisää tutkimustuloksia