Internet-käyttäjien tyytyväisyys ratkaisee vakituisten kävijöiden määrän

Taylor Nelson Sofres:n tutkimuksen (5/2002) mukaan muilta kuullut suositukset ohjaavat käyttäjiä tehokkaammin web-sivuille kuin hakukoneet tai linkit.

Tutkimus myös paljastaa, että web-sivut eivät vieläkään huomioi käyttäjätyytyväisyyttä säännöllisten ja uusien kävijöiden rohkaisemisessa.

Tutkimustulosten mukaan hyvin useasti sivujen vakituiset kävijät kuulevat sivusta ensimmäisen kerran ystäviltään tai sukulaisiltaan.

Noin 98 prosenttia tyytyväisistä käyttäjistä voisi suositella sivua jollekin tutulle, kun taas tyytymättömistä käyttäjistä sivua suosittelisi vain prosentti.

Lähes 40 prosenttia Internetin käyttäjistä ilmoittaa olevansa tyytymättömiä palveluntarjoajien kykyyn pitää sivustonsa ajantasalla.

Noin 33 prosenttia on sitä mieltä, että henkilökohtaisen muokkausmahdollisuuden puuttuminen tekee sivuista yhdentekeviä.

32 prosenttia käyttäjistä mainitsee sekä hakumenetelmän laadun että sivun avautumiseen kuluvan ajan syiksi siihen, ettei sivuille palata uudestaan tai suositella niitä muille.

Lähde: Taylor Nelson Sofres

...Lisää tutkimustuloksia