USA:ssa käytetään Internetiä tulevaisuuteen vaikuttaviin päätöksiin

Amerikkalaiset käyttävät yhä enemmän Internetiä etsiäkseen tietoa tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä kuten työkoulutuksesta, terveydenhuollosta ja jatkokoulutuksesta. Pew Internet & American life:n tutkimuksen mukaan (5/2002) 14 miljoonaa amerikkalaista Internetin käyttäjää, jotka olivat suorittaneet koulutuskurssin tai työkoulutuksen parin viime vuoden aikana, olivat sitä mieltä, että Internetillä oli ollut merkittävä rooli heidän tietojensa päivittämisessä.

Sama määrä amerikkalaisia kertoi myös, että Internet auttoi merkittävästi uuden auton valinnassa. Lähes 9 miljoonaa amerikkalaista, jotka tekivät suuren rahoitus- tai sijoituspäätöksen parin viime vuoden aikana, sanoivat Internetin auttaneen heitä tekemään lopullisen ratkaisun.

Yli 11 miljoonaa amerikkalaista, jotka valitsivat koulun tai yliopiston joko itselleen tai lapsilleen, kertoivat, että Internetillä oli ollut tärkeä rooli päätöksenteossa. Internetistä oli apua myös 8 miljoonalle amerikkalaiselle työpaikan vaihtoa koskevissa asioissa.

Uuden asuinpaikan löytymisessä Internetistä oli hyötyä noin 8 miljoonalle amerikkalaiselle.

Lähes 14 miljoonaa Internetin käyttäjää sanoi, että Internet mahdollisti läheisen auttamisen sairaudessa, kun taas 4 miljoonaa kertoi Internetin auttaneen heitä selviytymään kamppailusta oman vakavan sairauden kanssa.

Silti Internetillä on vähäinen rooli parisuhdeasioissa, sillä vain 2 miljoonaa amerikkalaista löysi kumppaninsa Internetin avulla.

Lähde: Pew Internet & American life

...Lisää tutkimustuloksia