Saksassa eniten Internetin käyttäjiä

NetValue:n tutkimuksen (5/2002) mukaan Saksassa on eniten Internetin käyttäjiä Euroopassa. Huhtikuun lopulla Saksassa oli 16.3 miljoonaa Internetin käyttäjää, kun taas Iso-Britanniassa oli 15.9 miljoonaa, Ranskassa 11.4 miljoonaa ja Italiassa 7.8 miljoonaa käyttäjää.

Miehet olivat edelleen naisia suurempi Internetin käyttäjäryhmä etenkin Espanjassa ja Italiassa, jossa miehet käyttivät Internetiä lähes kaksi kertaa naisia enemmän.

Tutkimuksen mukaan espanjalaiset viettivät enemmän aikaansa Internetissä kuin muut eurooppalaiset.

Espanjalaiset käyttivät Internetiä keskimäärin 11.8 päivää kuukaudessa. Ranskalaisilla ja tanskalaisilla vastaava luku oli 11.4 päivää kuukaudessa.

Lähde: NetValue

...Lisää tutkimustuloksia