Yritykset panostavat kotisivuihinsa

Omat kotisivut oli vuonna 2001 käytössä yli puolella kaikista yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kotisivujen yleisyys on voimakkaasti riippuvainen yrityksen koosta. Suurimmassa kokoluokassa kotisivut oli käytössä 90 prosentilla yrityksistä, mutta pienimmässä vain 38 prosentilla. Toimialoittaisessa tarkastelussa kotisivut oli useimmin käytössä yrityspalveluissa, joissa lähes 70 prosentilla yrityksistä oli kotisivut. Toisessa ääripäässä rakennusyrityksistä vain reilulla viidenneksellä oli käytössään kotisivut.

Internet kotisivujen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Internet kotisivut oli käytössä vuonna 1999 puolella yli kymmenen hengen yrityksistä, mutta vuonna 2001 jo lähes kahdella kolmesta yrityksestä. Vuonna 2002 kotisivujen yleisyyden on edelleen arvioitu kasvavan.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia