Internetin käyttö yrityksissä

Kaikista yli 5 henkilöä työllistävistä yrityksistä 90 prosenttia käytti Internetiä vuonna 2001. Internetin käyttö on sitä tavallisempaa mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Suurimmassa kokoluokassa kaikilla oli käytössään Internet, mutta pienimmässä vain 84 prosentilla. Toimialoittaiset vaihtelut olivat melkein yhtä suuria. Kun yrityspalveluista 96 prosentilla oli käytössään Internet, se oli rakennusalalla vain 84 prosentilla käytössä.

Internetin käyttö on lisääntynyt yrityksissä muutamassa vuodessa selvästi. Kun vuonna 1999 Internetiä ilmoitti käyttävänsä 84 prosenttia yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä, niin vuonna 2001 Internetiä ilmoitti käyttävänsä jo 94 prosenttia yrityksistä.

Lähde: Tilastokeskus

...Lisää tutkimustuloksia