Aikakauslehdet hitaasti sähköisille markkinoille

Aikakauslehdet ovat toistaiseksi lähteneet harkiten mukaan sähköisten sisältöjen tuotteistamiseen. Paperinen lehti säilyy aikakauslehtien perusmuotona, koska niiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat tutkimuksen mukaan elämyksellisyys, monipuolisuus ja käytön miellyttävyys. Uuden tekniikan käyttö ei olekaan aikakauslehdille itseisarvo, vaan tekniikkaa käytetään lehden strategian tukena.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, miten aikakauslehdet käyttävät hyödyksi uutta viestintäteknologiaa. Tutkimuksessa kuvataan myös aikakauslehtien kustantamista liiketoimintana sekä lehtien asiakas- ja tuotestrategioita.

Sisällön ja jakelun digitalisoituminen on mahdollistanut aikakauslehtien julkaisemisen useammassa eri mediassa.. Eri jakelutiet täydentävät toisiaan ja käyttäjä voi valita tarpeisiinsa sopivan käyttötavan. Alalla uskotaan mobiililaitteiden sopivan tulevaisuudessa parhaiten aikakauslehtien sisällön sähköiseen jakeluun. Uusien jakelukanavien käyttö riippuu kuitenkin päätelaitteiden ja verkkoyhteyksien yleistymisestä sekä kulutustottumusten muutoksesta.

Selvityksen mukaan aikakauslehtien verkkojulkaiseminen on toistaiseksi kehityksen alkuvaiheissa. Perinteisen painoviestinnän siirtäminen sähköiseen muotoon ei tuo kuluttajille lisäarvoa. Uusia jakelutapoja etsittäessä tulisi kuluttajien toiveiden mukaisesti käyttää hyväksi eri jakelukanavien etuja ja toisiaan täydentäviä ominaisuuksia kunkin lehden omien vahvuuksien pohjalta.

Kuluttajat eivät ole toistaiseksi kovin valmiita maksamaan sähköisesti saatavilla olevasta aineistosta. Uusiin jakeluteihin liittyvät ansaintamallit eivät vielä ole selkiintyneet. Aikakauslehtien kustantaminen on liikevaihdolla mitaten toiseksi suurin joukkoviestinnän sektori sanomalehtien jälkeen. Aikakauslehtien määrä ja liikevaihto ovat kasvaneet viime vuosina.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

...Lisää tutkimustuloksia