Suomi kansainvälinen suunnannäyttäjä televiestinnässä

Suomella on tutkimuksen mukaan hyvä maine televiestinnän kärkimaana. Monet palvelut ja teknologiat on Suomessa otettu käyttöön aikaisemmin kuin muualla. Liikenne- ja viestintäministeriö teetti laajan tutkimuksen Suomen telemarkkinoiden kehityksestä. Erityisesti tutkittiin tilannetta kilpailun avauduttua vuonna 1994.

Suomi on totuttu näkemään yhtenä suunnannäyttäjänä telemarkkinoita kehitettäessä. Suomessa ei useiden muiden maiden tapaan ole kansallisella posti- ja telelaitoksella koskaan ollut monopoliasemaa. Suomi onkin aina ollut kiinnostava mallimaa markkinoille, joilla toimii monta operaattoria. Laitevalmistajien kuten Nokian menestys on luonut maahamme komponentti- ja ohjelmistovalmistajista ja muista alan yrityksistä laajan viestintäryppään.

Tutkimuksessa on verrattu Suomen telepolitiikkaa telealan kilpailun vapauttamiseen mm. EU:ssa. Suomessa telemarkkinoiden vapautuminen perustui kilpailevien verkkojen olemassaoloon kun taas useimmissa EU-maissa palvelujen tuottajat jakoivat yhden verkon, ja hallitsevassa asemassa olevalle yritykselle asetettiin erityisiä palveluvelvotteita.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

...Lisää tutkimustuloksia