WWW-standardin synty

Yhdistävänä menetelmänä käytettävän hypertekstin idean keksi Ted Nelson jo vuonna 1965. Hypertekstissä mikä tahansa sana voitiin linkittää osoittamaan johonkin toiseen tietoon. Vuonna 1989 Tim Berners-Lee haaveili Internetin tietovarantoja yhdistävästä hypertekstijärjestelmästä, joka parantaisi yhteisymmärrystä ja tiedon leviämistä. Hänen ehdotuksensa hypertekstin käytöstä informaation hallintaan ei mennyt läpi, joten seuraavana vuonna hän jatkoi unelmansa tavoittelua, jolloin hänen projektinsa hyväksyttiinkin.

Berners-Lee:n kehittämä Hypertext Markup Language eli HTML perustui laajaan julkaisualan käyttämään rakenteelliseen kuvailukieleen SGML:ään. Samana vuonna 1990 ensimmäinen versio graafisesta selaineditorista ja kaikilla päätteillä toimivasta rivimuotoisesta käyttöliittymästä valmistui ja huomattavasti nopeammat runkoverkkoyhteydet syrjäyttivät ARPAnet:n. Tästä alkoi Internetin kaupallinen käyttö.

Vuonna 1991 CERN julkaisi World Wide Web -standardinsa ja WWW oli syntynyt. Samaan aikaan Minnesotan yliopistossa kehitettiin WWW:lle kilpailija, Gopher, joka saavutti aluksi suuremman suosion kuin WWW, koska se oli lähinnä hajautettu hierarkkinen tiedostojärjestelmä, joka ei vaatinut tekstitiedostojen uudelleen muokkausta HTML-muotoon. WWW-selaimet osasivat myös ottaa yhteyden FTP- ja Gopher -palvelimiin, joten samalla käyttöliittymällä voitiin käyttää myös muita verkkopalveluja.

Vuonna 1993 Mosaic-yhtiö julkaisi helppokäyttöisen graafisen selaimensa, joka avasi Internetin sisällön tavalliselle käyttäjälle. Seuraavana vuonna aihehakemistopalveluja tarjoava Yahoo.com aloitti toimintansa mahdollistaen myös yksityisen tahon tehokkaan internetin käytön. Internetin suosio kasvoi räjähdysmäisesti ja se ohitti suosiossa kaikki muut verkot paitsi tiedonsiirtoprotokolla FTP:n.

Vuonna 1994 Internetin leviäminen alkoi toden teolla. Vuoden lopussa sivuja oli 800 000 ja vuoden 1995 loppuun mennessä sivujen määrä oli kasvanut yli kymmenkertaiseksi. Microsoft julkaisi Explorer-selaimensa ja nykyinen Netscape:n, entiseltä nimeltään Mosaic, pörssikehitys oli hurjaa. Vuonna 1996 molemmat yhtiöt julkaisivat kolmannet versiot selaimistaan, jotka sisälsivät Java-tuen. Tämä mahdollisti liikkuvan kuvan ja animaatioiden käytön web-sivuilla. Vuoden 1996 lopussa WWW-sivuja oli noin 100 miljoonaa.