Verkkojen verkko syntyy

Seuraava merkittävä askel otettiin, kun ARPAnet otti käyttöön TCP/IP -protokollan. Alunperin ARPAnet käytti NCP -protokollaa TCP/IP:n sijasta, mutta ARPAnet:ssä syntyi kuitenkin IP -osoitemekanismi ja tärkeimmät sovellukset kuten FTP eli File Transfer Protocol, pääteyhteydet (TELNET) ja sähköposti. 1970- ja 80-luvuilla ARPAnet:n lisäksi perustettiin lukuisia muita verkkoja. Kansainvälinen ISO -järjestö esitteli OSI -mallin, jota kannattivat lähinnä telelaitokset. 1981 BITNET ("Because It's Time Network" tai "Because It's There Network") perustettiin Yalen ja University of New Yorkin välille IBM:n kehittämän kiinteän yhteyden avulla.

Kaksi vuotta myöhemmin BITNET ja sen eurooppalainen sisarverkko EARN yhdistettiin ja ensimmäinen suuri akateemiselle käyttäjäkunnalle ja opiskelijoille tarkoitettu verkko syntyi. BITNET/EARN -verkossa syntyi laaja keskustelu- ja sähköpostikulttuuri, jota tukemaan kehitettiin lukuisia ohjelmia kuten LISTSERV ja IRC:n esikuvana ollut RELAY. 1980-luvun lopulla suuri joukko yliopistoja ja korkeakouluja liittyi ARPAnet:iin muodostaen MSFNET:n. MSFNET muodostaa nykyisen Internetin rungon ja korvasi täysin ARPAnet:n, joka lopetettiin virallisesti vuonna 1990.