Nykypäivä ja tulevaisuus

Nykyisin maapallolla ei ole enää maata, jossa ei olisi verkkoon liitettyä tietokonetta. On arvioitu, että Internetiin liitettyjä tietokoneita olisi tällä hetkellä yli 500 miljoonaa ja IP -osoitteita noin 100 miljoonaa. Internetin osoiteavaruus ei enää pitkään riitä, sillä nykyisessä IP -järjestelmässä jaossa olevat osoitteet loppuvat pian kesken. Sen tilalle onkin kehitetty IPv6-järjestelmä, jossa osoitteiden määrä on suurempi.

Tulevaisuudessa, kun verkkojen tiedonsiirtokapasiteetti entisestään kasvaa, tulee reaaliajassa lähetettävän kuvan ja äänen käyttö entistäkin yleisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Nopeat yhteydet mahdollistavat sen, että elokuvia ja TV-ohjelmia pystyttään katsomaan verkon välityksellä. Voi olla, että viestintävälineet TV, radio, puhelin, DVD sekä tietokone integroidaan yhdeksi ja samaksi laitteeksi, jossa kaikki palvelut ovat helposti käytettävissä.

Langaton tiedonsiirto kehittyy vauhdilla. Sen tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa jatkuvasti mahdollistaen uusien sovellusten ja laitteiden kehittämisen. Internetin käyttö matkapuhelimista ja kannettavista laitteista käsin tulee halvemmaksi ja yleistyy. Mobiilipalvelut tulevat näin valtaamaan alaa nykyiseltä verkolta.

Kun tiedon löytäminen verkosta helpottuu, internetistä tulee jokapäiväinen tiedonlähde. Suurin osa arkirutiineista on tiedonkäsittelyä ja sitä helpottamaan on kehitetty tietotekniikka. Tekniikka ei ole itsetarkoitus, vaan tietoverkot ja -koneet ovat olemassa ihmisten tiedonsaantia ja arkielämän monipuolistamista varten.